• آزمایشگاه لاستیک2016/7/11

    شرکت بسپار سازان آریا با بهره گیری از به روزترین دستگاههای آزمایشگاهی صنعت لاستیک, نسبت به تست و کنترل مواد اولیه و محصولات خود اقدام و همچنین در این راستا آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به سایر شرکتها نیز می باشد.

    آزمایشگاه لاستیک